ImpactHouse

ImpactHouse edistää yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamista ja niillä johtamista.
ImpactHouse
Mitä me teemme? Vaikutus-
johtaminen
Keitä
me
olemme?Tietoa
meistä
YhteystiedotOta yhteyttä Toimi! Sovi tapaaminen Anna palautetta Sofie-palvelu Impacthouselaiseksi? Vapaa-
ehtoiseksi?

e-mail to meeting@impacthouse.pro with topic “meeting” (onko liian monimutkaista, jos suomenkieliseltä sivulta tulisi osoitteeseen palaveri@impacthouse.pro otsikolla ”palaveri” ja enkunkielisiltä tuo edellinen??Sama kysymys tulee eteen muuallakin esim. ITEM 9)

Sofie-service for impact assessment and management

 • Training
 • Coaching
 • Consulting
 • Sofie on-line tool> Assistant services Impact expert Project management
 • Auditing

More information: www.sofienet.fi

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 

Millainen osallistuminen sopisi sinulle juuri nyt?

 • Yksin tai yhdessä
 • Kentällä, etänä tai toimistolla
 • Silloin tällöin tai säännöllisesti
 • Vähemmän tai enemmän
 • Pop-up tai projekti
 • Tiimin täydentäjänä tai vetäjänä
 • Arkena tai viikonloppuna
 • Talvella, keväällä, kesällä tai syksyllä
 • Jotenkin muuten? Ehdota uutta osallistumismuotoa!

Mikä tekeminen sopisi sinulle juuri nyt?

 • Viestintätehtävät
 • Vaikuttamistyö
 • Tilaisuuksien ja tapahtumien organisointi
 • Materiaalintuotanto
 • Sisällöntuotanto
 • Kansainvälinen verkostoyhteistyö
 • Tutkimus- tai selvitystyö
 • Jokin muu? Ehdota uutta tekemistä!

Tule vapaaehtoiseksi – ole Pro!

Oletko elämäntilanteessa, jossa sinulla on aikaa: eläkkeellä, työtön, opiskelija, vastavalmistunut, vuorottelu- tai sapattivapaalla? Onko sinulla kokemusta, näkemystä, osaamista ja tahtoa vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen? Voit liittyä ImpactHousen vapaaehtoisiin eli sinusta voi tulla Pro.

ImpactHouse tarjoaa tehtäviä ja projekteja, järjestää tapaamisia ja kohtaamisen paikkoja.

ImpactHousessa olet osa vaikuttavaa yhteisöä. Voit hyödyntää ja uudistaa osaamistasi. Saat koulutuksen yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamisen vapaaehtoiseksi asiantuntijaksi ja pääset vaikuttamaan sinulle tärkeiden alojen ja asioiden kehittymiseen. Voit toteuttaa arvojasi käytännössä ja iloita aikaansaamisesta yhdessä muiden mielenkiintoisten impacthouselaisten kanssa. Energia lisääntyy ja mieliala pysyy yllä. Mikäli tavoitteenasi on työllistyä, antavat ImpactHousen monipuoliset verkostoitumismahdollisuudet ja kiinnostavat kehittämisympäristöt sinulle erinomaista lisätukea henkilökohtaisten tavoitteidesi saavuttamiseen.

ImpactHousesta saat käyttöä kokemuksellesi, tilaa näkemyksellesi, kasvualustaa osaamisellesi, kanavaa vaikuttamisellesi, sisältöä tekemisellesi, mahdollisuuksia oppimisellesi, rakennetta uuden luomisellesi, verkostoa henkilökohtaisille tavoitteillesi – hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisarvoa!

Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta

Pro-toiminta perustuu vapaaehtoisten osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

ImpactHouse tarjoaa yhteiskunnallisista vaikutuksista kiinnostuneille Pro-vapaaehtoisille mielenkiintoisia tehtäviä, vaikuttavia projekteja ja yhteisen osallistumisen mahdollisuuksia.

Prot organisoivat kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoitumistilaisuuksia sekä järjestävät avoimia keskustelu-, luento- ja koulutustilaisuuksia. Prot toteuttavat viestintä- ja vaikuttamiskampanjoita, tekevät selvityksiä, kokoavat aineistoja sekä osallistuvat julkiseen keskusteluun.

Asiakaslähtöiset palvelut

ImpactHouse tuottaa palveluita vaikutusten ymmärtämiseen, arvioimiseen ja strategiseen johtamiseen. Käytettävissä ovat Sofie-palvelun työkalut, valmennus, koulutus, konsultointi ja osaava asiantuntijaverkosto.

ImpactHouse kehittää jatkuvasti työkaluja ja menetelmiä vaikutusten arviointiin.

ImpactHouse edistää sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan kehittämistä ylläpitämällä listaa tuotteista ja palveluista, joiden yhteiskunnalliset vaikutukset on arvioitu. Mikäli haluat oman tuotteesi tai palvelusi listalle – ota yhteyttä.

Founders

Jaana Merenmies
jaana.merenmies(@)impacthouse.fi
+358 40 846 5056
LinkedIn

Jatta Vikström
jatta.vikstrom(@)impacthouse.fi
+358 50 590 3322
LinkedIn

Pro-volunteers

firstname.lastname(@)impacthouse.pro

www.impacthouse.fi

Vapaaehtoisena, asiakkaana ja jäsenenä vaikutat

Me ImpactHousessa tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa sekä yksilöt että organisaatiot tunnistavat tekojensa vaikutukset. Vaikutusten ymmärtäminen on edellytys hyvinvointia lisääville valinnoille ja päätöksille.

ImpactHousen vapaaehtoisena olet Pro asioissa, joiden puolesta haluat toimia. Yhteisössä saat kasvualustan osaamisellesi. Voit toteuttaa arvojasi käytännössä ja iloita aikaansaamisesta yhdessä muiden kanssa.

ImpactHousen asiakkaana tehostat toimintaasi ja kohdistat resurssit aiempaa tarkemmin. Tunnistat omien asiakkaittesi ja yhteistyökumppaneittesi tarpeet sekä edistät henkilökuntasi sitoutumista.

ImpactHousen jäsenenä kannatat vaikutusten ymmärtämistä. Voit osallistua ImpactHousen toimintaan ja jäsenetuna saat alennusta palveluista.

Tule mukaan tekemään hyvä näkyväksi!

Taustaa

ImpactHouse ry on yhteisö, joka luo sosiaalisesti, ekologisesta ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa edistämällä yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamista, arvioimista ja johtamista. Impacthouselaiset ovat yhteiskunnan kehittymisestä kiinnostuneita toimijoita, jotka arvostavat laadukkaita osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Lisäksi ImpactHouse ylläpitää ja tuottaa Sofie-palvelua www.sofienet.fi.

Sofie-palvelu on Syfo Oy:n kehittämä menetelmä ja sähköinen työkalu yhteiskunnallisten vaikutusten suunnitteluun ja osoittamiseen. Palvelu on suomalainen innovaatio, joka sopii kaikille organisaatioille, jotka tavoittelevat toiminnallaan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Syfo Oy on vuonna 2007 perustettu yhteiskunnallinen yritys, joka on tarjonnut asiantuntijapalveluita vastuullisuuden kehittämiseen sekä yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin. Syfo Oy:n toteuttaman uudelleenjärjestelyn yhteydessä Sofie-palvelu on siirtynyt uudelle ylläpitäjälle 1.1.2013 alkaen. Uusi ylläpitäjä ImpactHouse ry palvelee Sofie-palvelun yhteistyökumppaneita ja asiakkaita vanhoina asiakkaina ilman muutoksia.

Jaana Merenmies
Perustaja
jaana.merenmies(@)impacthouse.fi
+358 40 846 5056
LinkedIn

Jatta Vikström
Perustaja
jatta.vikstrom(@)impacthouse.fi
+358 50 590 3322
LinkedIn

Pro-vapaaehtoiset

etunimi.sukunimi(@)impacthouse.pro

www.impacthouse.fi

Vapaaehtoisten ImpactOpenHouse -tilaisuudet jatkuvat keväällä!

Ajankohdista tarkemmin sivuillamme alkukeväästä.

 

Tulevia tapahtumia 

Ei tulevia tapahtumia

____________________________________

Menneet tapahtumat

Sofie 2.0-esittely

Esittelimme 28.1.2014 uudistetun version Sofiesta, vaikutusten analysointiin räätälöidystä online-menetelmästämme. Uusi versio on entistä selkeämpi ja opastaa käyttäjää eri tilanteissa.  Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota analyysiprosessin eri vaiheiden tunnistamiseen ja niissä työskentelyyn.

Lisätietoja: impacthouse@impacthouse.pro

Sofie-asiakastilaisuus 11.12.2013

Sofie asiakastilaisuus järjestettiin joulukuussa. Asiakkaistamme Helsingin Diakonissalaitos ja YLE kertoivat omista kokemuksistaan vaikutusjohtamisen polulla. ImpactHousen Jaana Merenmies kertoi uusista tuulista vaikutusjohtamisessa.

HYVÄN  ELÄMÄN  ETSINTÄÄ LUONNON  KANTOKYVYN RAJOISSA? 

Kai Alhanen, Tuuli Hirvilammi, Juha Nurmela ja Arto Salonen alustivat keskustelua.

MITEN YHTEISKUNNALLISIA ONGELMIA RATKOTAAN MAAILMALLA LUOVASTI?

Asiakaslähtöiset Sofie-palvelut

ImpactHouse tuottaa palveluita vaikutusten ymmärtämiseen ja strategiseen johtamiseen.

Käytettävissä ovat Sofie-palvelun työkalut, valmennus, koulutus, konsultointi ja osaavat asiantuntijat.

Vapaaehtoinen=Pro

Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta
ImpactHousessa Pro-toiminta perustuu
vapaaehtoisten omaan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvään osaamiseen ja mielenkiinnon kohteisiin

ImpactHouse tarjoaa tehtäviä ja projekteja, järjestää tapaamisia ja kohtaamisen paikkoja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyen.

ImpactHousen Prot organisoivat kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoitumistilaisuuksia, järjestävät avoimia keskustelu-, luento- ja koulutustilaisuuksia, toteuttavat viestintä- ja vaikuttamiskamppanjoita, tekevät selvityksiä ja kokoavat aineistoja sekä osallistuvat
julkiseen keskusteluun.

Asiakaslähtöiset palvelut

ImpactHouse tuottaa palveluita vaikutusten
ymmärtämiseen ja strategiseen johtamiseen.
Käytettävissäsi ovat Sofie-palvelun työkalut,
valmennus, koulutus, konsultointi ja osaavat
asiantuntijat.

Mitä teemme

Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta
ImpactHousessa Pro-toiminta perustuu
vapaaehtoisten omaan osaamiseen ja
kiinnostukseen.

ImpactHouse tarjoaa tehtäviä ja projekteja, järjestää tapaamisia ja kohtaamisen paikkoja.

ImpactHousen Prot organisoivat kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoitumistilaisuuksia, järjestävät avoimia keskustelu-, luento- ja koulutustilaisuuksia, toteuttavat viestintä- ja vaikuttamiskamppanjoita, tekevät selvityksiä ja kokoavat aineistoja sekä osallistuvat
julkiseen keskusteluun.

Asiakaslähtöiset palvelut

ImpactHouse tuottaa palveluita vaikutusten
ymmärtämiseen ja strategiseen johtamiseen.
Käytettävissäsi ovat Sofie-palvelun työkalut,
valmennus, koulutus, konsultointi ja osaavat
asiantuntijat.

Vaikuttava ImpactHouse

Me ImpactHousessa tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa sekä yksilöt että organisaatiot tunnistavat tekojensa vaikutukset. Vaikutusten ymmärtäminen on edellytys hyvinvointia lisääville valinnoille ja päätöksille.

ImpactHouse ry on yhteisö, joka luo sosiaalisesti, ekologisesta ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa edistämällä yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamista, arvioimista ja johtamista. Impacthouselaiset ovat yhteiskunnan kehittymisestä kiinnostuneita toimijoita, jotka arvostavat laadukkaita osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

ImpactHouse ylläpitää ja tuottaa Sofie-palvelua www.sofienet.fi.

Vapaaehtoisena, asiakkaana ja jäsenenä vaikutat

ImpactHousen vapaaehtoisena olet Pro asioissa, joiden puolesta haluat toimia. Yhteisössä saat kasvualustan osaamisellesi. Voit toteuttaa arvojasi käytännössä ja iloita aikaansaamisesta yhdessä muiden kanssa.

ImpactHousen asiakkaana tehostat toimintaasi ja kohdistat resurssit aiempaa tarkemmin. Tunnistat asiakkaittesi ja yhteistyökumppaneittesi tarpeet sekä edistät henkilökuntasi sitoutumista.

ImpactHousen jäsenenä kannatat vaikutusten ymmärtämistä. Voit osallistua ImpactHousen toimintaan ja jäsenetuna saat alennusta palveluista.

Tule mukaan tekemään hyvä näkyväksi!

Taustaa

Sofie-palvelu on Syfo Oy:n kehittämä menetelmä ja sähköinen työkalu yhteiskunnallisten vaikutusten suunnitteluun ja osoittamiseen. Palvelu on suomalainen innovaatio, joka sopii kaikille organisaatioille, jotka tavoittelevat toiminnallaan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Syfo Oy on vuonna 2007 perustettu yhteiskunnallinen yritys, joka on tarjonnut asiantuntijapalveluita vastuullisuuden kehittämiseen sekä yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin. Syfo Oy:n toteuttaman uudelleenjärjestelyn yhteydessä Sofie-palvelu on siirtynyt uudelle ylläpitäjälle 1.1.2013 alkaen. Uusi ylläpitäjä ImpactHouse ry palvelee Sofie-palvelun yhteistyökumppaneita ja asiakkaita vanhoina asiakkaina ilman muutoksia.